De Zutphense Uitdaging bouwt bruggen tussen vragen vanuit de samenleving en de mogelijkheden van het Zutphense bedrijfsleven. Zij heeft hiervoor verschillende activiteiten opgezet.

  • Directe bemiddeling in de matchgroep. Zutphense stichtingen en verenigingen stellen hun vraag per mail. Deze vraag wordt besproken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Matchgroepvergaderingen.
  • Lokale sociale initiatieven ontvangen, via de Spullenbank , kosteloos ondersteuning in materialen uit het bedrijfsleven.
  • Particulieren en bedrijven die overbodig meubilair of overige huisraad hebben, kunnen deze bij de Huisraadbank inleveren. Deze spullen vinden hun weg naar inwoners van Zutphen met een zeer ernstig beperkt budget.
  • Via de Cadeautjesbank ontvangen vrijwilligers en mensen met een ernstig beperkt budget attenties uit het bedrijfsleven; bijvoorbeeld tijdens vrijwilligersdagen of als extra vulling voor kerstpakketten.
  • Lokale initiatieven hoeven geen kantoorruimte of overlegruimte meer te huren maar kunnen gratis gebruik maken van een compleet ingerichte Sociale Flexplek of van diverse gastvrije flexplekken bij Zutphense bedrijven.
  • De Beursvloer is een jaarlijks, goed bezocht, maatschappelijk evenement. Vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en werknemers van bedrijven ontmoeten elkaar tijdens de Beursvloer. Mensen die normaal niet zo snel met elkaar in contact komen, met heel verschillende netwerken en heel verschillende achtergronden, blijken opeens veel voor elkaar te kunnen betekenen.
  • Sinds 2012 wordt jaarlijks door het uitreiken van de MBO Award een bedrijf in het zonnetje gezet vanwege z’n maatschappelijke betrokkenheid; een voorbeeld en inspiratie voor andere bedrijven en ter algemene stimulans van het Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap in Zutphen.
  • Tijdens NL-Doet worden alle Nederlanders uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel. Een soort klussenbank op twee vaste dagen.
  • Sinds 2013 biedt de Zutphense Uitdaging jaarlijks de ruimte aan gemiddeld tien wisselende personen op een werkervaringsplaats. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via een gezamenlijk project van de Zutphense Uitdaging en Het Plein tijdelijk ervaring opdoen.
  • Weekendschool ‘DeWereldwijzer’; de Matchgroep heeft naar aanleiding van concrete aanvragen de taak op zich genomen de oprichting van een Zutphense Weekendschool aan te jagen.