Samen voor een mooier Zutphen

De Zutphense Uitdaging zet bedrijven, kennis, kunde, menskracht en materialen in om sociale initiatieven een stap verder te helpen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die er samen voor zorgen dat er verbindingen worden gelegd tussen bedrijven en stichtingen/verenigingen. Hiermee wordt er een betere leefomgeving gecreëerd voor iedereen!

Waarom de Zutphense Uitdaging?

De stad is een goudmijn. Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben en nog meer mensen die hulp willen geven. Met de juiste verbinding tussen burgers en maatschappelijk ondernemers, kan je heel veel mogelijk maken. De praktijk laat echter zien dat deze verbinding niet vanzelfsprekend is. Hier springt de Zutphense Uitdaging in als bemiddelingsbureau in vraag en aanbod. Wij verdelen materialen, middelen en menskracht om een prettig leefklimaat te realiseren voor iedereen. Hiermee streven wij naar meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid in gemeente Zutphen.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet zouden zijn. Met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid (Noaberschap). Dit kan door het beschikbaar stellen van geld, kennis, menskracht of materialen. Daarnaast wordt het bedrijven netwerk uitgebreid door anderen te stimuleren om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties. En juist dat maakt De Uitdaging tot een uniek concept.

De Uitdaging

Een mooiere leefomgeving
door lokale betrokkenheid

Het werkt verbluffend simpel en is daardoor eigenlijk heel slim. Iedereen wil altijd mensen bij elkaar brengen, samenwerken en verbinden, maar vaak lukt dat niet. De Zutphense Uitdaging lukt dat wel. Bij de Uitdaging gaat het echt over doen, je voelt dat bijvoorbeeld aan de enorme energie tijdens de Beursvloer.

Kees Verhouven
Tweede Kamerlid D66

Waarom De Uitdaging bijdraagt aan een betere leefomgeving:

Structuur

De sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie moet (en kan) in iedere gemeente versterkt worden;

Hulp geven

Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben en heel veel mensen die hulp willen geven;

Potentieel

Er is veel onbenut potentieel bij bedrijven;

Behoefte

Er is een grote behoefte aan Menskracht, Materialen en Middelen bij maatschappelijke
organisaties;

Samenwerken

Wanneer mensen elkaar hebben leren kennen, willen mensen graag samenwerken.

Het bestuur van De Uitdaging

Hans Derksen

Berjan Zandink

Van Gelder BV

Reina Brummelman

Penningmeester Balance Zutphen BV

Ook een bijdrage leveren?