Huisraadbank

De Zutphense Uitdaging bouwt bruggen tus­sen het bedrijfsleven en de samenleving om de leefkwaliteit in Zutphen te verbeteren.

Een van de initiatieven van de Zutphense Uitdaging is de Huisraadbank. Particulieren en bedrijven die overbodig meubilair of overige huisraad hebben, kunnen deze bij de Huisraadbank aanbieden. In een enkel geval is het mogelijk om spullen op te halen. Deze spullen vinden hun weg naar inwoners van Zutphen met een zeer beperkt budget, inwoners die voor de uitdaging staan hun leven weer in te richten. Door dit initiatief wordt geholpen bij de letterlijke inrichting van de woning; daarbij gaat het om ca. 150 huishoudens per jaar.

Het doel is daarmee tweeledig: duurzaam hergebruik van materialen en de ondersteuning van minder draagkrachtigen. Dit is een grote aanwinst voor mens, milieu en de maatschappij.

Deze activiteit past dus prima in de doelstelling van de Zutphense Uitdaging. Wij dagen ook u uit om mee te doen.

Procedure

Aanbieden van spullen:
Bedrijven en particulieren kunnen spullen aanbieden bij de Huisraadbank door een mail te sturen naar info@zutphenseuitdaging.nl. Bij voorkeur worden de spullen door de aanbieder zelf aangeleverd bij de opslag. Verder moeten de spullen schoon zijn en geen mankementen hebben.

Ontvangen van spullen:
Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau of max. 120% daarvan, en die behoefte heeft aan tweede hands meubels (huisraad) en dat zelf niet kan organiseren komt in aanmerking voor de Huisraadbank.
Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via medewerkers van Perspectief of een andere maatschappelijke organisatie, die weten van de behoefte aan huisraad en die ook de financiële situatie van de aanvrager getoetst hebben. De aanvrager moet zich kunnen legitimeren.
De verkregen spullen worden in bruikleen gegeven en mogen niet worden doorverkocht. De aanvrager ondertekent een formulier voor ontvangst goederen en akkoord voorwaarden. Het formulier bewaren wij in het archief van de Huisraadbank.

De Huisraadbank heeft geen vaste openingstijden. Het afleveren en ophalen van goederen gebeurt in overleg met de coördinator van de Huisraadbank.

Drie voorbeelden uit onze praktijk:

Het zal je maar gebeuren. Je bent een alleenstaande vrouw. Je huis brandt af en je bent al je spullen kwijt. Meubels, potten, pannen, kleren, noem maar op. Je tijdelijke woning kun je niet naar behoren inrichten, want je was onderverzekerd. Je hebt onvoldoende geld voor de meest essentiële zaken. Je hebt geen recht op bijzondere bijstand. Een oude versleten matras is je bed. Dankzij onder andere de Huisraadbank kun je jouw woning meubileren en je leven opbouwen.

Het zal je maar gebeuren. Je bent een jonge moeder, samen met je echtgenoot en je kinderen woon je in een oorlogsgebied. Dan blijkt dat je in verwachting bent van een tweeling. Het oorlogsgevaar wordt te groot en je vlucht met je kinderen naar Nederland. Je man blijft achter, je hoopt dat hij je zo snel mogelijk achterna kan reizen. Ondertussen krijg je een vaste verblijfsvergunning maar werken kun je niet, dus sparen kun je vergeten. Door alle stress ziet het er naar uit dat je eerder dan verwacht zult bevallen. Haast is geboden om de babyspullen voor de verwachte tweeling in huis te hebben. Via de Huisraadbank krijg je van een stel babyspullen zoals een commode, bedje en accessoires. Je tweeling wacht een warm welkom.

Het zal je maar gebeuren. Vanuit een ver land kom je naar Nederland. Je maakt je zo snel mogelijk het Nederlands eigen. Vervolgens werk je elf jaar lang als zelfstandig ondernemer. Dan gooit de crisis roet in het eten. Je bedrijf gaat failliet. Je raakt je werk, huis en je auto kwijt. De schuldhulpverlening is je redding, maar door het beperkte budget heb je niet de middelen om je nieuwe huis naar behoren op te knappen. De schuldhulpverlening wijst je op de Huisraadbank. Daar kun je onder andere stoelen, banken, een tafel en een kast en serviesgoed uitzoeken. Het geld wat je daarmee uitspaart besteed je aan vloerbedekking. Inmiddels is je huis behoorlijk ingericht en kun je weer je leven opbouwen.

 bed