Werkwijze

De Zutphense Uitdaging is een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die er samen voor zorgen dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Zo zetten bedrijven kennis, kunde, menskracht en materialen in om sociale initiatieven een stap verder te helpen en daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van het leefklimaat in Zutphen.

Bedrijven worden door de Zutphense Uitdaging uitgedaagd hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van geld (middelen) maar meestal ondersteunt men een maatschap­pelijk project met gesloten beurs; met kennis, kunde (menskracht) of materialen. Zo stimuleert de Zutphense Uitdaging Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

De Zutphense Uitdaging heeft verschillende werkgroepen en activiteiten. Al deze praktische werkvormen zorgen samen voor een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan Matches; zowel in aard als in omvang. Bij elke werkvorm zijn er verschillende partijen betrokken en samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in Zutphen. Op de volgende pagi­na’s kunt u meer lezen over de verschillende werkvormen.

Tweede kamerlid Kees Verhoeven Bezocht de Zutphense Uitdaging: “Het werkt verbluffend simpel en is daardoor eigenlijk heel slim. Iedereen wil altijd mensen bij elkaar brengen, samenwerken en verbinden, maar vaak lukt dat niet. De Zutphense Uitdaging lukt dat wel. Bij de Uitdaging gaat het echt over doen, je voelt dat bijvoorbeeld aan de enorme energie tijdens de Beursvloer.”