Verantwoord of Betrokken?

Verantwoord of betrokken; een wereld van verschil.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als ‘een nieuwe integrale visie op ondernemerschap. Behalve dat de ondernemer streeft naar winst (profit), houdt hij met zijn activiteiten ook rekening met het effect op het milieu (planet). Tevens heeft de ondernemer oog voor de menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat hier om het vinden van een balans tussen deze drie P’s.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daarentegen bezit de term ‘betrokken’, in plaats van ‘verantwoord’. Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.