Sociale Flexplek

 

Sociale initiatieven worden vaak gerund door vrijwilligers en met een heel beperkt budget. Soms is het nodig even te vergaderen, een presentatie te houden of kantoorwerkzaamheden te verrichten; in veel gevallen moeten vrijwilligers het dan met de beperkte mogelijkheden van hun eigen woonhuis doen. Wanneer er wel een ruimte wordt gehuurd, dan is die vaak voor een groot deel van de tijd niet in gebruik en kunnen de financiën hiervoor niet worden ingezet voor de primaire doelstelling. Zonde, zo dachten de maatschappelijk betrokken ondernemers van de Zutphense Uitdaging en zij onderzochten of het mogelijk was deze initiatieven een Sociale Flexplek cadeau te doen.

Om dit mogelijk te maken wordt samengewerkt met Het Dagelijks Bestaan; als groeiend sociaal initiatief zochten de medewerkers van deze stichting zelf ook meer werk- en praktijkruimte. Omdat zij van nature ook bereid zijn te delen met anderen zijn zij de basis van de Sociale Flexplek geworden. Woonbedrijf Ieder1 heeft hiervoor destijds een volledige woning beschikbaar gesteld, deze woning is ondertussen vanwege nieuwbouwproject niet meer beschikbaar, er is hiervoor in de plaats een nieuwe Sociale Flexplek gecreëerd. Verder zijn er nog drie andere Zutphense bedrijven die hun ruimte ter beschikking stellen als back up. Projectleider Armijn van Roon: “Een samenwerking waar we trots op mogen zijn. De totstandkoming laat zien dat met een creatieve blik en goede samenwerking het mogelijk is om in één klap een heleboel vliegen te slaan. We hopen hiermee veel sociale initiatieven blij te maken.”