De Zutphense Uitdaging helpt stichtingen en verenigingen hun dromen waar te maken. Vragen over het oplossen van knelpunten kunnen via het contactformulier gesteld worden aan de Zutphense Uitdaging. In de Matchgroep worden de ontvangen vragen besproken met oude rotten en jonge honden uit het Zutphense bedrijfsleven.

In de matchgroep wordt besproken of de projecten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het project levert een bijdrage aan verbetering van de leefkwaliteit van mensen in Zutphen.
  • Er is in Zutphen draagvlak voor het project.
  • Bij realisering van het project zijn bewoners betrokken.
  • Het project is helder omschreven, op een standaard aanvraagformulier.
  • Het project is niet te omvangrijk (te complex) en als zodanig snel te realiseren.
  • Het project kent een concreet eindproduct.
  • Het project heeft een structureel effect, bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.

Uiteraard geldt dat de projectaanvragen moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de leden van de “matchgroep”.

Leefkwaliteit

Hieronder vallen ook activiteiten op kunst- en cultuurgebied die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten voor inwoners van Zutphen en die eenzaamheid voorkomen.