Heb je laptop waar je niets meer mee doet? Dan kun je daar anderen heel blij mee maken via de laptopchallenge.

De laptopchallenge is een inzamelingsactie van gebruikte laptops, tablets en smartphones. Deze worden volledig kosteloos opgeknapt en opgeschoond voor hergebruik. We geven de up-to-date hardware een tweede leven bij mensen die het hard nodig hebben. Denk aan gezinnen die geen laptop kunnen betalen (voor bijv online onderwijs), ouderen die het contact met hun naasten digitaal moeten vormgeven of vrijwilligers of lokale initiatieven & projecten die weinig financiële middelen hebben.

Om de logistiek zo veel mogelijk te beperken werken we samen met De Werkmakers uit Zutphen. Zij verzorgen kosteloos de techniek en het opschonen, wij zorgen i.s.m. diverse andere Zutphense partners dat we apparatuur inzamelen en dat die uiteindelijk bij de juiste mensen terecht komt.
 
,,De vraag naar laptops en iPads is erg groot’’, zegt Armijn van Roon, manager van het facilitaire team van DZU. ,,Vanuit allerlei hoeken krijgen we vragen naar zulke apparatuur: mensen met een kleine beurs, maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Dan kun je denken aan een weekendschool, wijkcentrum of sociale werkplaats. De behoefte aan laptops is bijna overweldigend.’’ Online werken of spullen bestellen is immers tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Van Roon: ,,Als je dan geen of te weinig geld hebt om een laptopje te kunnen kopen, zit je met een probleem.

Gebruikte laptop(s) over?
Heb je een laptop/tablet of smartphone die je niet meer gebruikt? Maak er iemand anders blij mee! Inleveren kan bij de Regiobank in ’t Warnshuus en de winkel van Zutphen Energie aan de Overwelving. Of neem contact met ons op via info@zutphenseuitdaging.nl  
Ook laptops/tablets/smartphones van bedrijven zijn welkom. (indien gewenst ontvangen bedrijven een data vernietigingsverklaring). 

 
Aanmelden voor een laptop
Het is afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde laptops of aan alle vragen voldaan kan worden.
Sociale initiatieven uit Zutphen en Warnsveld kunnen zich aanmelden via info@zutphenseuitdaging.nl met een duidelijke onderbouwing voor welk project / initiatief de chromebook, laptop of tablet nodig is en indien van toepassing hoeveel er nodig zijn.

Particulieren kunnen (net als bij de huisraadbank van de Zutphense Uitdaging) via hulpverlenende organisaties* aangemeld worden. Ook hierbij geldt dat een onderbouwing noodzakelijk is voor wie de chromebook, laptop of tablet bedoeld is, waarom deze persoon/dit gezin in aanmerking komt en om hoeveel exemplaren het gaat. Op deze manier weten we zeker dat het aanbod terecht komt bij mensen die ze hard nodig hebben. Als particulier kun je je tot een hulpverlenende organisatie wenden, zodat zij je kunnen aanmelden voor een laptop via info@zutphenseuitdaging.nl met een onderbouwing van de situatie.

* Hulpverlenende organisaties zijn bijvoorbeeld via Perspectief, GGNet, Tactus, Vluchtelingenwerk en andere organisaties.