Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Aageboden: inspiratieworkshop

Omschrijving

Inspiratieworkshop van een dagdeel voor groep medewerkers, max 10 deelnemers.


Contactpersonen Aan-Bod Loopbaancoaching

Esther Bod en
Tineke Veenstra


Thematafel: Wilt u meer matchen of meer weten? U kunt zich melden bij thematafel Coaching, Training en Onderzoek

Match informatie

Aanboddatum 23-11-2015