Huisraadbank, Klussenbank, Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Wij willen een aanvraag indienen voor materialen en realisering van een eenvoudig buitenlokaal op een boerderij in Warnsveld

Omschrijving

Vanuit het primair onderwijs kreeg Stichting Boerderijschool het verzoek een interventieklas op de boerderij in Zutphen te ontwikkelen voor preventie schooluitval en voor de problematiek van de zgn. thuiszitters in het primair onderwijs. Het betreft een groeiend aantal leerlingen die (soms tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om in een klassensituatie te functioneren. Een boerderijprogramma gedurende minimaal twee dagdelen en maximaal 4 dagdelen per week voor leerlingen van basisscholen in Zutphen e.o. die niet in staat zijn om vijf dagen per week onderwijs in hun klas te volgen en die dus een ander aanbod nodig hebben, dat beter aansluit op hun onderwijs-, ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften. Inmiddels heeft stichting Boerderijschool subsidie verkregen ( landelijke en provinciale fondsen) voor de vergoeding van de leerkracht/boerin. Rest nu nog de verbouwing van de schuur tot een buitenlokaal.

Match informatie

Aanvraagdatum 09-05-2019