Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Gevraagd: Webmaster

Omschrijving

Wij zoeken een webmaster, iemand die op vrijwillige basis onze website bijwerkt en beheert. De website is in WordPress.


Tegenprestatie: Wij kunnen de websitehelper promoten en reclame maken voor het bedrijf of de persoon die ons wil helpen om een goede website te maken, ons ontbreekt de kennis en ervaring om het goed te doen. Onze huidige website www. stichtingKIS.nl


 

Over Kinderen in Satu Mare (KIS): Zutphense Stichting, Hulp aan kinderen in nood in SatuMare Roemenie. Wij zijn een ANBI.


Aanwezig op Beursvloer

J.G. Altena

A. Altena-Kers


Thematafel: Wilt u matchen of meer weten? U kunt zich melden bij thematafel PR, Vormgeving en Communicatie

Match informatie

Aanvraagdatum 23-11-2015