Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Gezocht: bordspellen, constructiespeelgoed en professionele keukenmachine

Omschrijving

Eén van de activiteiten die wordt georganiseerd is Humanitas Kindervakantieweken. Samen met een groep leeftijdsgenoten en onder begeleiding van een team van deskundige vrijwilligers brengen ze een week door op een kampeerboerderij op een mooie locatie in Nederland. Voor de Humanitas Kindervakantieweken in 2016 zijn wij op zoek naar: bordspellen constructiespeelgoed (K’nex,Lego e.d.) professionele keukenmachine Kunt u ons hieraan helpen?

Tegenprestatie:
Er zijn diverse mogelijkheden: – vermelding van de bedrijfsnaam in het jaaroverzicht van de Kindervakantieweken – een verslag met foto’s over de Kindervakantieweken in het najaar van 2016 – wij komen graag bij u op het bedrijf om te vertellen over vrijwillige inzet – samen met u kunnen we ook een andere tegenprestatie bedenken

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. De activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over zes thema’s: eenzaamheid,opvoeden,opgroeien,detentie,thuisadmin istratie,verlies Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze ruim 18.000 vrijwilligers meer dan 57.800 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De activiteiten worden op lokaal niveau uitgevoerd.

Aanwezig op de Beursvloer:
Jacqueline Kremer

Thematafel:
Wilt u meer matchen of meer weten?
U kunt zich melden bij thematafel Materialen, Faciliteiten en Logistiek.

Match informatie

Aanvraagdatum 22-11-2015