Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Aangeboden: ondersteuning bij een fondsenwervingsaanvraag

Omschrijving

Ondersteuning bij een fondsenwervingsaanvraag voor een startende non-profit instelling


Over Ritzerveld (interim) Management , Training & Coaching: Ritzerveld (Interim) Management, Training & Coaching. 1. Opzetten, begeleiden en of coördineren van non – profit organisaties o.a Maatjesprojecten (Schuldhulpmaatje & Jobhulpmaatje 2. Training van vrijwilligers binnen non profit organisaties en of instellingen o.a. Stichting Leergeld. 3. Individuele coaching & training gericht succesvolle positionering o.a. als ZZP’er met name in de dienstverlenende sector. 4. Fondsenwerving voor non-profit instellingen


Aanwezig op de Beursvloer:

Gidie Ritzerveld


Thematafel:
Wilt u matchen of meer weten?
U kunt zich melden bij thematafel Juridisch-, Financieel-, en Organisatieadvies

Match informatie

Aanboddatum 23-11-2015