Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

6x ontmoetingsmaaltijd tussen vrijwilligers en asielzoekers

Omschrijving

6x ontmoetingsmaaltijd tussen vrijwilligers en asielzoekers

Match informatie

Aanvraagdatum 23-11-2015