Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Gevraagd: uw betrokkenheid, kennis en netwerk

Omschrijving

Gevraag: Jaarrekening/accountantsverklaring opmaken, Filmwerk ter inspiratie, Animatiefilm ter inspiratie, voorlichting en instructie, Websitebouw (in maart live), Lanceringscampagne, Drukwerk; flyers, posters, visitekaartjes, jaarverslagen, Snuffelstages/meeloopdagen, Vrijwilligerswerk of werkervaringsplaatsen, Rondleiding door bedrijf voor groep, Gastdocenten, (tijdelijke) vestigingslocatie (kantoor/ontmoeting) en/of ruimte voor pop up store, Werknemers stimuleren buddy te worden.


Over Buddy to Buddy: Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens. Onze missie is tweeledig; het sociale isolement van vluchtelingen doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten. Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Maar voor beide kanten is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot.


Aanwezig op de Beursvloer:
Willemijn Voorham
Maryam Farockhnya
Ilonka de Haan
Elze Boshart
Frank Ruijs


 

Thematafel:
Coaching, training en onderzoek
Wilt u matchen of meer weten?
U kunt zich melden bij thematafel

Match informatie

Aanvraagdatum 23-11-2015