Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Gevraagd: ruimte voor workshops en vrijwilligers

Omschrijving

 

Ruimte om workshops in te geven aan ouderen en minima op ideële basis.

Vrijwilliger die het leuk vindt om af en toe een workshop te begeleiden of daarbij te assisteren.
Tegenprestatie:
Voorstellen organisatie:
Namen aanwezig op de beursvloer:

Donny Hamann en Kirsten Horstink
Thematafel:

Materialen, faciliteiten en logistiek
Wilt u meer matchen of meer weten?
U kunt zich melden bij thematafel

Match informatie

Aanvraagdatum 23-11-2015