Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren, die het werk van de Zutphense Uitdaging belangrijk vinden. De leden adviseren het Bestuur over de wenselijke veranderingen in de werkwijze van de Zutphense Uitdaging als gevolg van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen.

 

Vergadering Raad van Advies 2018

Maandag 10-09-2018, 15.30-17.00, locatie Penitentiaire Inrichting met aansluitend Relatie-Event!

 

Relatie-Event

Het Relatie-Event zal plaatsvinden van 17.00 tot ongeveer 19.00 in de Penitentiaire Inrichting. Gedurende dit Event wordt ook de MBO-Award uitgereikt.

 

In de Raad van Advies hebben zitting

Henny Boswinkel, directeur Perspectief

Rob Mutsears, directeur Gelre Ziekenhuis

Anton Gijselhart, partner JPR Advocaten

Manda Oplaat, bestuurder Sutfene

Joke Hofman, directeur-bestuurder Woonbedrijf Ieder1

Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie

Roderik de Wilde, DWR Notarissen

Walter Cantrijn, directeur Delta

Annelies de Jonge, wethouder gemeente Zutphen

Namens Bestuur:

Willem Smalen (directuer Guarda)

Michael de Kort (directeur Aventus)

Louis Post (directeur Auxzenze B.V.)

Remco Feith (binnenstadsmanager Zutphen)

Jan ten Hove (directievoorzitter Rabobank Graafschap Noord)