Wat is de Uitdaging
Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem en doorontwikkeld in Zutphen is een groot succes en daarom ons voorbeeld. De formule is simpel maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij de Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd aan de Matchgroep. Deze Matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude rotten (directeuren) en Jonge honden uit het bedrijfsleven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf uitgedaagd kan worden om mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.


Doel van De Uitdaging
Er zijn veel redenen te noemen waarom juist De Uitdaging bij kan dragen aan een betere leefomgeving van mensen:

  • de sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie moet (en kan) in iedere gemeente versterkt worden; er zijn veel mensen die hulp nodig hebben en heel veel mensen die hulp willen geven;
  • het concept van De Uitdaging is een bewezen succes;
  • de Uitdaging is relatief eenvoudig op te richten in andere gemeenten;
  • er is veel onbenut potentieel bij bedrijven;
  • er is een grote behoefte aan Menskracht, Materialen en Middelen bij maatschappelijke organisaties;
  • wanneer ze elkaar hebben leren kennen, willen mensen graag samenwerken.

De Uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid (Noaberschap). En juist dat maakt De Uitdaging tot een uniek concept. De praktijk laat zien dat bedrijven die de Jonge Honden leveren zich voor een lange periode verbinden. In Arnhem is 85 % van de bedrijven die de Jonge Honden leveren na 13 jaar nog steeds betrokken. Een bedrijf verbindt zich en geeft ruimte aan een jonge medewerker om deze rol op zich te nemen. Als de Jonge Hond van baan verandert wordt er intern een andere Jonge Hond gezocht en voorgedragen aan de Uitdaging. De praktijk laat zien dat een gemiddelde Jonge Hond gemiddeld 3 jaar verbonden is aan de Matchgroep van de Uitdaging en een bedrijf meer dan 10 jaar.