The Challenge

logo-challenge
Aftrap

Op donderdag 24 november 2016 werd de aftrap van The Challenge gehouden in het gemeentehuis te Zutphen.
Met een aantal betrokken organisaties hebben we symbolisch op een knop gedrukt om The Challenge officieel van start te laten gaan.
Hiermee werd het startsignaal gegeven om het komende jaar actief en effectief naar matches te zoeken.
Tijdens de voorbereidingen is er al 1 match ontstaan en dat geeft ons nog meer inspiratie en motivatie om The Challenge tot een groot succes te maken.  

 

De doelgroep

In ons land zijn diverse groepen mensen die aan de zijlijn staan en niet actief kunnen bijdragen in
de samenleving. Talenten en kwaliteiten blijven zo onbenut en mensen staan buiten spel.
Bijna een kwart van de beroepsbevolking (+/- 22%) in de gemeente Zutphen heeft een
uitkering. Van deze groep heeft een groot deel een behoorlijke afstand naar betaald werk en
moeite om bij werkgevers in beeld te komen.

Steeds meer vluchtelingen hebben een verblijfsstatus gekregen en kunnen zo ook in aanmerking komen om te gaan deelnemen in de Nederlandse en in het bijzonder de Zutphense samenleving. Zij bezitten natuurlijk ook een ongekend talent. Zij willen graag en van harte uitgedaagd worden!

 

Bedrijven

Tegelijkertijd zoeken bedrijven en instellingen naar talenten en willen zij bijdragen aan het
betrekken van mensen die buiten spel staan (participatiewet, social return en intrinsieke
motivatie). Hen ontbreekt het vaak aan toegang tot deze buitengesloten mensen. Gebrek
aan kennis, tijd en soms lef bij de leiders van de bedrijven en andere instellingen maakt dat
de situatie niet voldoende verandert. Ook ontbreekt het soms aan de juiste
profielen/verwachtingen/koppelingen.

 

Het Concept

The Challenge is een tien maanden durende netwerk-happening waarbij deuren worden
geopend voor mensen met ongekend talent. The Challenge voert in deze periode campagne
voor het helpen van mensen die (sinds kort of al tijden) op zoek zijn naar werk of een plek
om werkervaring op te doen.
Tijdens de periode van ongeveer tien maanden worden er in dit teken verschillende
activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij diverse netwerken geactiveerd worden
om in dit kader een steentje bij te dragen.

 

Lees meer the-challenge

Voor vragen en / of aanmelden kunt u een email sturen naar info@zutphenseuitdaging.nl