Weekendschool de Wereldwijzer

 

De school begon onder de vlag van de Zutphense Uitdaging. De reacties waren meteen enthousiast. Na een succesvolle pilot is de Weekendschool de WereldWijzer eind oktober 2014 begonnen met twee groepen van 18 leerlingen die een drie jarig traject volgen. Het gaat om kinderen uit groep 7 en 8 die nieuwsgierig en ambitieus zijn.

De kinderen, waar het om verschillende redenen niet altijd vanzelfsprekend is dat hun nieuwsgierigheid voldoende voeding krijgt, krijgen aan de hand van de Weekendschool een bredere blik op de wereld. Dit door achter de schermen te kijken bij verschillende Zutphense organisaties en daar uitgebreid in gesprek gaan met de mensen die er werken. De eerste twee jaar leggen ze in groepsverband twintig bezoeken af aan onder meer de burgemeester, een bakker en een kunstenaar. Ook een advocaat en een bouwbedrijf staan op het programma dat is samengesteld onder het thema ‘tussen hoofd en handen’. Het derde jaar gaan de leerlingen met een één op één buddytraject aan de slag.

De organisatie van de zelfstandig opererende weekendschool is grotendeels in handen van vrijwilligers, maar heeft vanaf de eerst geplande schooldag bovendien een parttime betaalde coördinator aan het werk. Dit is Marc Nagtegaal die als spin in het web zal fungeren en de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt.

Voor meer informatie:
Email: weekendschool@icloud.com
www.weekendschooldewereldwijzer.nl

Weekendschool de Wereldwijzer